Média


 


Egy az Isten – az unitárius egyház félórája 2023. december 29-én.

Orbán Emese gondnok és Zomboriné dr. Pap Zsófia jegyző beszélnek a Misszióházról.

https://nava.hu/embed/4180012


 


A Magyar Unitárius Egyházat érintő műsorok:

https://nava.hu/tematikus/magyar-unitarius-egyhazat-erinto-musorok/


A Bartók Béla Unitárius Egyházközség bemutatása – 9TV Ferencváros televíziója


dr. Gönczi Ambrus helytörténész előadása


9.tv – Ferencvárosi séták – Unitárius templom