Tisztelt gyülekezet!

Mint egyházközségünk újonnan megválasztott világi vezetője, hálámat szeretném kifejezni a belém vetett bizalomért. A Bartók Béla Unitárius Egyházközség tagjaként mély tisztelettel és alázattal vállalom a gondnoki pozícióval járó felelősséget.

Először is köszönöm a felkérést Léta Sándor tiszteletes és Gergely Felicián gondnok uraknak. Hálás vagyok a presbitériumnak a szíves támogatásért, és nem utolsósorban egyházközségünk tagjainak szavazataikért. Remélem, hogy munkámmal megszolgálom mindezt, melyhez hittel és bizalommal állok.

Küldetésemnek tekintem, hogy Léta Sándor tiszteletes urat segítve, együtt gyarapítsuk lélekközösségünket. Ehhez kérem unitárius testvéreink aktív támogatását. Kívánom, hogy együttműködésünk alapja legyen az empátia és a támogatás, a nemzedékek közötti szolidaritás és könnyed átjárás megteremtése, ezáltal erősítve az életbe és a világba vetett bizalmat.

Köszönetemet szeretném kifejezni Gergely Felicián leköszönő gondnok úrnak egyházközségünk érdekében kifejtett munkájáért, az alapítástól napjainkig. Jó egészséget, tartalmas pihenést kívánok számára!

Isten áldjon mindannyiunkat!

Orbán Emese gondnok