Kedves Testvéreim,

Március 3-án vasárnap, az Istentiszteletünk keretében a Női Ökumenikus Világimanap alkalmából, templomunkban vetítéssel és daltanulással egybekötött, közös imádkozást tartunk Palesztináért. Ez idei évet amúgy is Unitárius Egyházunk az Imádkozás évének nyilvánította. Csatoltam a mellékletetben a közös minta imádságokat.

Március 10-i Istentiszteletünket követően konfirmációi felkészítőt tartunk.

Március 13-án szerdán 18 órától, gyülekezeti termünkben gyülekezettörténeti emlékestet tartunk. Ezzel alkalmat kínálunk emlékeik felidézésére mindazoknak, akik részesei voltak az elmúlt 22 évnek. Akiknek megvan a felidézendő időszaknak szentelt egyik vagy másik vagy mindkét krónikáskönyv, hozzák magukkal, mert felolvashatnak belőlük az est során, és bejegyezhetik neveiket egymásnak. Akiknek még nincs meg, meghallgathatják és kommentárokat fűzhetnek hozzá, vagy a helyszínen meg is vásárolhatják családi ereklyének, baráti ajándéknak.

Március 20-án szerdán 18 órától  tartjuk a következő Bibliaórát, folytatva János evangéliumának magyarázatát.

Március 24-én Virágvasárnapján gyermekfoglalkozás lesz a gyülekezeti termünkben, míg a templomban Bartók Béla születésének 143. évfordulóját ünnepeljük, egy kedves emlékkoncerttel. Mellékletben küldöm a műsort.

A nagypénteki Istentiszteletünket 17 órai kezdettel tartjuk.

Húsvét mindkét napján Úrvacsorával egybekötött ünnepi Istentisztelet lesz.

Szeretettel fogadjuk személyi jövedelemadója 1%-nak felajánlását a Magyar Unitárius Misszióház Egyesületünk számára. Adószám: 18218226-1-43  – mely felajánlás közvetlenül a Bartók Béla egyházközségünket támogatja.

Üdvözlettel,

Léta Sándor

lelkész